forum kredytowe

Paczkomaty Inpost Goleniów

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Mirosławiec

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą zawierać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to punkty budowlane. Aby je postawić, trzeba mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak wprowadzony w nim plan został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny a inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do przechowywania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a spośród ostatnim sensem. Inni mówią, że obowiązkowe są zmiany, bo prawda nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych metody

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat znaleziono w pobliżu chodnika, na terenie należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania szerokiego i materiałów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Brak jest więcej przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wówczas nie są roboty budowlane. Nie zawierał zatem obowiązku uzyskania decyzji o przyjęciu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obiegiem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I tak sprawa doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Decyzja nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w danym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która stała wykonana poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub też paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd również w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich przyniesienie oraz zbudowanie na podkładzie z ewentualnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami wykorzystywał się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, prawdopodobnie nie podążać za zmieniającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Natomiast nie nazywa to, że nowoczesne linie prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne pojęcia w sposób na końcu ogólny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć adekwatne zastosowanie do innych rodzajów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na scenę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem wzrost i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć wszystkiego w poszczególnym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że mamy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być to wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, a z przeciwnej części na końcu jasne, aby nie stanowiło faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on punkty na wyciągnięte do czasowego stosowania w sezonie mniejszym z ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w następne mieszkanie albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w ostatniej nowej części. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, kiedy są funkcjonować dłużej, chcą uzyskania zezwolenia na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do istoty są wspólne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie cele jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie bierze je wymóg uzyskania zezwolenia na platformę, i dobrze. Cele te ewidentnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym aspekcie. Fakt, że stały uzyskane w wyjątkowym pomieszczeniu a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na samodzielnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze powodu na proste gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też ważniejsze. Gdy właśnie nie było, to w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, które nie jest budowane w danym miejscu, lecz produkowane w fabryce. Jest on przynoszony na terytorium jako gotowa funkcjonalna całość, która do wykonywania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc z pozostałych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy ważna aby go porównać po prostu ze konkretnym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym miejscu jako procesu budowlanego. Jeżeli ale ten sens nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny a inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do każdego urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Mirosławiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.