Termin kredyt pochodzi od łacińskiego słowa credere oznaczającego ufać, wierzyć. Pojęcie kredyt przez to oznacza umożliwienie wejścia w użytkowanie składników majątku na podstawie zaufania.

W dzisiejszych realiach kredyt odgrywa ogromną rolę i jako instrument finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak też jest czynnikiem decydującym o sposobie pozyskania środków na inwestycje. Kredyt stał się istotnym elementem życia gospodarczego i niejednokrotnie jest niezbędny do prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Na naszej stronie znajdą Państwie wiele pomocnych informacji odnośnie tematyki związanej z kredytami.

Udzielanie i udostępnianie możliwości zaciągnięcia kredytów jest jedną z podstawowych form działalności banków i innych podobnych finansowych instytucji. Należności banków z tytułu udzielonych kredytów dla osób lub firm to grupa aktywów o dominującym udziale w sumie bilansowej banków komercyjnych. Suma ta generuje najwyższe dochody i związana jest jednak nierozłącznie z najwyższym ryzykiem. Bank w tym układzie jest stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy i określa warunki na jakich został udzielony kredyt oraz jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania.